Pergoly

Gastrotenda – Feel the Mediterranean

Stravovacie služby vo verejných priestranstvách – Obchodné pergoly

 

„Od skorej jari až po neskorú jeseň…“

V uplynulých desaťročiach sa v oblasti stravovacích služieb objavili nové požiadavky, podporujúc rozvoj a obnovu existujúcich, bežných techník obsluhy.

Túžba po stredomorskej klíme a životnom štýle láka ľudí čoraz častejšie von, do otvoreného priestoru, predovšetkým na ulicu, čím stavia podniky pracujúce v oblasti poskytovania stravovacích služieb pred špeciálnu úlohu.

Pergolové systémy Gastrotenda sa zamerali na túto pomerne zložitú úlohu, od jednoduchšej ochrany terasy až po vytvorenie temperovaných, celoročne používaných obchodných priestorov. V technickom dizajne našich pergol využívame konštrukčné riešenia, ktoré sa osvedčili v stredomorských krajinách, prispôsobiac ich podmienkam daným extrémnejšou stredoeurópskou klímou.

Obchodné pergoly Gastrotenda ponúkajú rôzne konštrukčné, funkčné a nákladovo náročné riešenia, v závislosti od toho, aký obchodný cieľ si stanovilo investujúce zariadenie poskytujúce stravovacie služby.

Naša spoločnosť sprevádza chod investície od poradenstva na mieste až po dodanie výrobku hneď po výrobe, okrem toho vykonávame aj prevádzkovanie konštrukcií a menšie servisné činnosti pri zimných-letných a letných-zimných prechodoch.

 

Rozmanitý výber farieb a tvarov, elegancia a funkčnosť

 

Prvotným cieľom pergol Gastrotenda je rozšíriť obchodný priestor na obsluhu zákazníkov smerom do verejného priestranstva. Predpokladom je, aby bolo k dispozícii vhodné verejné priestranstvo na inštaláciu konštrukcie, čo je zvyčajne širší chodník alebo cesta otvorená pre chodcov, prípadne námestie.

„Široká ponuka farieb a tvarov pergol Gastrotenda sa vynikajúco prispôsobí urbanistickým vlastnostiam prostredia. Systém hliníkových profilov konštrukcie pergoly zabezpečuje estetickú kvalitu povrchov s dlhou životnosťou.“

V záujme flexibilnejšieho prispôsobenia sa urbanistickým vlastnostiam miesta je možné naše pergoly objednať za základnú cenu s 0,5 m-ovými rozmerovými schodmi, pokiaľ ide o ich šírku a dĺžku. Samozrejme je možné objednať aj individuálne rozmery na základe merania na mieste. Obchodné pergoly Gastrotenda ponúkame s rôznymi konštrukčnými riešeniami. Je možné objednať voľne stojacie pergoly typu ostrovčekov, kde je možné premávku na chodníku medzi domovskou budovou a pergolou naďalej udržať. Okrem toho odporúčame pergoly, ktoré je možné namontovať priamo k budove, ktoré predstavujú takmer integrovaný obslužný priestor v obchodnom priestore vo vnútry budovy.

Pre aplikáciu pergol Gastrotenda vo verejnom priestranstve je potrebné požiadať súhlas príslušného samosprávneho orgánu. Pri podávaní žiadosti pomáhame našim klientom dokumentáciou zohľadňujúcou aspekty vzhľadu zastavaného priestoru. Pergoly Gastrotenda sú vynikajúcim spôsobom na zachovanie estetickej kvality mestských verejných priestranstiev, napomáhajú realizovať útulné pohostenie pre zákazníkov.